Rozwód bez sądu w UK – tani i szybki

Szybki rozwód bez sądu jest możliwy. W tym artykule znajdziesz informacje o krokach potrzebnych do przeprowadzenia rozwodu bez wchodzenia na drogę sądową.

Jeśli rozważasz rozwód lub separację ten artykuł jest dla ciebie. Wiem, że jest to jeden z najbardziej stresujących, zagmatwanych i bolesnych okresów w życiu i chcę ci pomóc w odnalezieniu się w tej sytuacji.

Co załatwia rozwód (szybki i wolny)

Z rozmów z klientami wiem, że wiele osób wierzy, iż rozwód nie tylko zakończy małżeństwo, ale również załatwi podział majątku oraz orzeczone zostaną ustalenia dotyczące dzieci.  W rzeczywistości są to trzy odrębne procesy. Są one rozpatrywane oddzielnie, ale często toczą się w tym samym czasie. Na niektórych etapach, stopień zaawansowania jednego procesu wpływa na pozostałe procesy. Więcej informacji na ten temat znajduje się w poniższej tabeli.

1. Postępowanie w sprawie ustaleń dotyczących dzieci 2. Postępowanie w sprawie zakończenie małżeństwa 3. Postępowanie w sprawie podziału majątku
Uzgodnienia polubowne lub postępowanie sądowe w tej kwestii można rozpocząć w dowolnym momencie przed rozwodem lub w jego trakcie.Pozew o rozwód zostaje złożony w sądzie. Może to zrobić jedna osoba lub oboje małżonkowie wspólnie.Możecie rozpocząć rozmowy jak podzielić majątek w momencie uzgodnienia, że chcecie się rozstać. Jednak wszczęcie postępowania sądowego o podział majątku lub złożenie wniosku o zatwierdzenie przez sąd ugody majątkowej jest możliwe najwcześniej po złożeniu pozwu o rozwód.
Wstępne orzeczenie rozwodu.Sąd nie może wydać ostatecznego orzeczenia w sprawie podziału majątku ani zatwierdzić ugody majątkowej przed wydaniem wstępnego orzeczenia rozwodu.
Ostateczne orzeczenie rozwodu. Zaleca się nie finalizować rozwodu przed uporządkowaniem kwestii majątkowych. W szczególności, gdy co najmniej jeden z małżonków posiada prywatną emeryturę.Orzeczenie w sprawie podziału majątku uprawomocni się dopiero po ostatecznym orzeczeniu rozwodu.


Trzy procesy związane z rozwodem i jak ich uniknąć

Możecie uniknąć kosztownych i czasochłonnych procesów sądowych na dwa sposoby. Pierwszy i najlepszy sposób, choć niezmiernie rzadko osiągalny, to dokonanie ustaleń między sobą, a następnie złożenie ugody w sądzie. Taka ugoda nazywa się umową przy kuchennym stole (kitchen table agreement) i zostanie zatwierdzona przez sąd jeśli spełnia wymogi angielskiego prawa rodzinnego.

Drugim sposobem jest przystąpienie do mediacji. Uprawniony mediator wyjaśni wam dostępne opcje i poprowadzi wasze rozmowy, a następnie przygotuje odpowiednie dokumenty z waszych ustaleń. Umowa zawarta w mediacji jest następnie składana w sądzie i przybiera formę wyroku sądowego.

Czego nie robić aby uniknąć sądu? Nie wszczynaj postępowań online jeśli nie rozumiesz angielskich objaśnień do dokumentów, które składasz, gdyż możesz popełnić kosztowny, a nawet nieodwracalny błąd proceduralny. Nie korzystaj z pomocy osób bez uprawnień solicitor, barrister lub family mediator. W prawie angielskim istnieją zawody i pozycje, które nie istnieją w Polsce, co powoduje wiele mylnych informacji i niestety czasami nadużyć przez osoby wykonujące te zawody. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule Sąd rodzinny w UK: kto jest kim.

Pamiętaj: porad prawnych mogą udzielać wyłącznie solicitor i barrister.

Co rozważyć planując rozwód

Dzieci i rozwód

Myśląc o przyszłości swoich dzieci i będziecie musieli uzgodnić następujące sprawy:

 • gdzie dzieci będą mieszkać,
 • jak będziecie zajmować się dziećmi po rozwodzie, aby wciąż miały oboje rodziców (więcej na ten temat w artykule: Co-parenting: zgodne rodzicielstwo po rozwodzie),
 • jak podzielicie odpowiedzialność finansową za wydatki na dzieci.

Czasami powyższe kwestie są oczywiste, jednak często są to trudne decyzje. Jeśli nie możecie dojść do porozumienia możecie skorzystać z mediacji, podczas której mediator pomoże wam przygotować plan wychowawczy. Taki plan może zostać zatwierdzony przez sąd na wniosek jednego z rodziców. Nie jest to jednak konieczne jeśli sobie ufacie.

Pamietaj: sąd zatwierdzi jedynie taki plan wychowawczy, który stawia dobro dziecka na pierwszym miejscu.

Co o swoim dzieciństwie powiedzą w przyszłości twoje dzieci?

Majątek i rozwód

Rozważając podział majątku, w tym wspólnego domu, musicie ustalić następujące sprawy:

Gdzie każde z was będzie mieszkać

Potrzebne wam będą odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czy jedno z was pozostanie we wspólnym domu (domu rodzinnym), czy też oboje będziecie musieli się przeprowadzić.
 2. Jeśli dom jest wynajmowany lub jest wyłączną własnością jednego małżonka, czy drugi małżonek musi podjąć działania w celu zabezpieczenia swoich praw do pozostania w tym domu.
 3. Jeśli dom rodzinny będzie sprzedany, jak zostaną podzielone pieniądze ze sprzedaży.
 4. Czy wszystkie kroki podjęte zostaną jednocześnie, czy etapami? Niektóre pary zawierają umowę krótkoterminową i długoterminową, aby dopasować się do potrzeb rodziny. Na przykład, uzgadniają, że jeden z małżonków pozostanie w domu z dziećmi do czasu ukończenia przez nie szkoły, a następnie sprzeda dom i podzieli pieniądze ze sprzedaży.

Pamiętaj, że nawet jeśli się wyprowadzisz z nieruchomości, na którą wspólnie zaciągnęliście kredyt hipoteczny lub zawarliście umowę najmu jesteś prawnie odpowiedzialny/a za płacenie kredytu hipotecznego lub czynszu.

Przed podjęciem jakichkolwiek ważnych decyzji na temat podziału domu i pozostałego majątku zalecam zasięgnięcie porady prawnej u prawnika specjalizującego się w angielskim prawie rodzinnym. Zgodnie z angielską praktyką prawniczą możesz zasięgnąć porady jednorazowo lub w zależności od potrzeby, oznacza to że nie musisz upoważnić prawnika do prowadzenia sprawy i płacić mu zaliczki, jak to jest często w Polsce. Możesz zasięgnąć wąskiej porady prawnej dotyczącej specyficznego problemu, którego nie możecie rozwiązać.

Jak podzielicie pieniądze i pozostały majątek

Po pierwsze, oboje będziecie musieli sporządzić zestawienia zawierające pełne informacje dotyczące:

 • nieruchomości, oszczędności, prywatnych kont emerytalnych, inwestycji, samochodów itd. posiadanych wspólnie i indywidualnie,
 • zarobków,
 • długów.

Jeśli korzystacie z mediacji mediator pomoże wam w przygotowaniu tych zestawień.

Po drugie, korzystając z przygotowanych zestawień zastanowicie się nad następującymi kwestiami:

 • Podziałem aktywów wspólnych, czyli nieruchomości, oszczędności, inwestycji i prywatnych kont emerytalnych. Wiecej na ten temat przeczytasz tutaj,
 • Czy nastąpi przeniesienie części aktywów z jednego małżonka na drugiego,
 • Jak podzielona zostanie zawartość domu rodzinnego,
 • Co się stanie z innymi aktywami, takimi jak samochód,
 • Jak spłacić wspólne długi,
 • Czy jeden z was będzie upoważniony do alimentów na małżonka.

Zasięgnięcie porady prawnej, nawet jednorazowej, jest niezbędne dla określenia swojej pozycji prawnej w stosunku do majątku małżeńskiego.

Pamiętaj,  że uporządkowanie finansów podczas rozwodu to proces, który będzie wymagał czasu i wysiłku od was obojga.

Pośpiech i brak informacji prawnej nie są waszymi sprzymierzeńcami.

Dziedziczenie i rozwód

Zadaj sobie pytanie, czy gdybyś jutro zmarł/a, to czy chciał(a)byś, aby twój eks odziedziczył/a wszystko, co posiadasz?

Gdy twoja odpowiedź brzmi „nie” lub „nie wiem” zastanów się nad sporządzeniem lub zmianą testamentu.

W przypadku gdy nie masz testamentu i nadal oficjalnie jesteś w związku małżeńskim (możecie być w separacji od lat), wszystko, co posiadasz po twojej śmierci, przejdzie na twojego byłego męża / byłą żonę zgodnie z zasadami angielskiego dziedziczenia. Natomiast jeśli masz testament, w którym wszystko zapisujesz na współmałżonka testament ten jest ważny do czasu uzyskania ostatecznego orzeczenia rozwodowego.

Ile czasu zajmuje szybki rozwód

Aby uniknąć drogiego i długotrwałego procesu sądowego najłatwiejszym sposobem na uzyskanie rozwodu jest wystąpienie o rozwód bez orzekania o winie. Rozwód załatwi kwestię waszego stanu cywilnego – będziecie rozwiedzeni i będziecie mogli zawrzeć nowe związki małżeńskie. Osobno zaś, podejmiecie próbę zawarcia umów dotyczących dzieci i majątku. Jak już wiecie możecie to zrobić sami lub z pomocą mediatora rodzinnego.

O rozwód możecie wystąpić wspólnie lub tylko jedna osoba wniesie pozew.

Sprawdź ile czasu zajmie ci rozwód bez orzekania o winie:

Pozew (application)  
W ciągu 2 tygodni sąd potwierdzi przyjęcie pozwu. Zrobi to drogą mailową lub pocztą. Oboje otrzymacie potwierdzenie z sądu.
Mąż/żona ma 14 dni na odpowiedź od dnia otrzymania powiadomienia z sądu.20 tygodni od daty pozwu:
Wniosek o wstępne orzeczenie rozwodu (conditional order)
Sąd ma 4 tygodnie na wydanie orzeczenia i powiadomienie stron mailem lub pocztą.
Wstępne orzeczenie rozwodu   (conditional order)  6 tygodni od daty orzeczenia wstępnego (conditional order):
Wniosek o ostateczne orzeczenie rozwodu (final order)
Ostateczny wyrok orzekający rozwód (final divorce order).  

Takie są wytyczne prawne. W praktyce zaś, ze względu na zaległości w sądach, rozwód zajmuje około 8 miesięcy (nawet parom, które uzgodniły wszystkie sprawy finansowe w momencie wstępnego ogłoszenia rozwodu). Jeśli nie możecie zawrzeć ugody majątkowej uzyskanie ostatecznego rozwodu zajmie wam dłużej, gdyż zaleca się aby nie występować o ostateczny wyrok do czasu zawarcia ustaleń finansowych.

Podsumowanie

 1. Rozwód bez sądu tak naprawdę nie jest możliwy, ponieważ to sąd musi orzec rozwiązanie małżeństwa i zatwierdzić ugody rozwodowe.
 2. Sam rozwód załatwia jedynie kwestie stanu cywilnego małżonków.
 3. Szybki i tani rozwód obejmujący całokształt spraw małżeńskich jest możliwy przy współpracy i dobrej woli małżonków.

Chcesz rozpocząć mediacje rozwodowe? Zapraszam do kontaktu.

Podziel się wiedzą
Polska Mediatorka
Polska Mediatorka