Family Mediation Week : Tydzień Mediacji Rodzinnych 2023

Zestawienie informacji i linków pomocnych podczas rozwodu, separacji i mediacji rodzinnych.

Tydzień Mediacji Rodzinnych w Anglii i Walii odbył się w dniach 16 – 20 stycznia 2023 r. Przez cały tydzień Family Mediation Council, jego organizacje członkowskie i mediatorzy promowali mediację rodzinną wśród społeczeństwa i innych specjalistów pracujących z rodzinami w separacji.

W ramach mojego udziału w tegorocznym tygodniu mediacji nagrałam dla was krótkie filmy wyjaśniające pięć obszarów związanych z rozwodem.

  1. Zespół rozwodowy (divorce team)
  2. Wspólny prawnik dla rozwodzącej się pary (one couple one lawyer)
  3. Rozwód bez orzekania o winie (no-fault divorce)
  4. Arbitraż w sprawach rodzinnych (family law arbitration)
  5. Nowy format kursu informacyjnego dla rodziców (Separated Parents Information Programme SPIP), który będzie dostępny od kwietnia 2023 r.

Znajdziecie je na moim Instagramie i Fabebooku.

Zgodnie z obietnicą poniżej znajdziecie zestawienie informacji, którymi dzieliłam się z wami podczas tego tygodnia.  

Mediacja

Mediacje rodzinne pomagają w dokonaniu ustaleń dotyczących dzieci, pieniędzy i majątku i mogą być prowadzone osobiście lub online.

Family Mediation Council (FMC) prowadzi rejestr mediatorów rodzinnych:

www.familymediationcouncil.org.uk/find-local-mediator  

Mediacje w sprawach dzieci kwalifikują się do otrzymania niezależnego od dochodów bonu w wysokości do 500 funtów na pokrycie kosztów mediacji.

Mediatorzy rodzinni muszą być również członkami jednej z następujących organizacji:

www.collegeofmediators.co.uk

www.thefma.co.uk

www.lawsociety.org.uk

www.nfm.org.uk

www.resolution.org.uk

Wiedza i wsparcie dla rodziców

Kurs dla rodziców w separacji [Separated Parents Information Programme (SPIP)]

www.cafcass.gov.uk/grown-ups/parents-and-carers/divorce-and-separation/parenting-together/separated-parents-information-programme/

Ośrodki kontaktów dziecko – rodzic

Ośrodki kontaktów pomagają dzieciom spędzić czas z członkami rodziny, z którymi nie mieszkają. W Wielkiej Brytanii istnieje około 350 takich ośrodków:

naccc.org.uk

Wczesna neutralna ocena sytuacji finansowej

Baza doradców oferujących prywatną, niewiążącą ocenę sytuacji finansowej w celu przygotowanido rozwiązania sporów finansowych:

financialremediesjournal.com/directory.htm

Arbitraż rodzinny

Jeśli nie możesz osiągnąć ugody rozwodowej w mediacji możesz skorzystać z arbitrażu. W tym celu musisz zawrzeć umowę, w której wyznaczasz arbitra do rozstrzygnięcia sporu dotyczącego pieniędzy, majątku lub dzieci, i w której zobowiążesz się do uznania decyzji arbitra. Arbitraż jest prywatną (pozasądową) formą rozwiązywania sporów. Arbitraż jest szybszy i bardziej elastyczny niż proces sądowy.

Więcej informacji i lista arbitrów:

www.ifla.org.uk

Informacje prawne, porady dotyczące wychowania dzieci i inne rodzaje wsparcia

www.resolution.org.uk/looking-for-help

www.lawsociety.org.uk/topics/family-and-children

www.advicenow.org.uk/lawforlife

www.citizensadvice.org.uk

www.relate.org.uk

www.onlymums.org

www.onlydads.org

Jeśli masz pytania dotyczące mediacji rodzinnych zapraszam do kontaktu.

Podziel się wiedzą
Polska Mediatorka
Polska Mediatorka