Zasady mediacji online

Wyciąg z umowy o mediację

W przypadku prowadzenia mediacji online zastosowanie będą miały następujące zasady.

Nikt inny nie będzie obecny w pokoju używanym przez Panią/Pana do sesji online, poza uzgodnionymi wcześniej sytuacjami.

Nie może być Pani/Pan słyszana/y z miejsca, z którego bierze Pan/i udział w sesji; w szczególności przez dzieci.

Zobowiązuje się Pan/i nie nagrywać sesji w formie wideo lub audio, ani nie transmitować sesji w żaden sposób na żywo lub w późniejszym terminie a także nie dzielić się z nikim nagraniem sesji.

W przypadku przypadkowego nagrania mediacji online zobowiązuje się Pan/i zniszczyć takie nagranie natychmiast po dowiedzeniu się o jego istnieniu.

Pan/i wyłączy lub wyciszy inne telefony, tablety i komputery oraz wyłączy powiadomienia o wiadomościach tekstowych, e-mailach, aktywnościach w mediach społecznościowych a także zamknie wszystkie aplikacje na urządzeniu z którego bierze udział w mediacji.

Pan/i usiądzie w miejscu, w którym główne źródło światła pada na twarz i na prośbę mediatora zmieni pozycję tak, aby Pani/Pana twarz nie znajdowała się w cieniu lub nie była w inny sposób zasłonięta.

Powiadomi mnie Pan/i o zakłóceniach dźwięku lub wizji. Jeśli zakłóceń nie da się rozwiązać sesja będzie przełożona na inny termin.

Zachowają Państwo kolejność wypowiedzi, aby zapewnić dobrą słyszalność.

Ze swojej strony zobowiązuję się dołożyć wszelkich starań, aby mediacja przebiegała bez zakłóceń technicznych i pozostała poufna, tzn. zobowiązuję się dostarczyć Państwu profesjonalny i poufny link konferencyjny jednorazowego użytku.

Podziel się wiedzą