Koszt mediacji: kto płaci za mediację i dlaczego?

Zastanawiasz się ile kosztuje mediacja? W tym artykule wyjaśniam koszt mediacji i co zrobić, kiedy nie masz wystarczających środków.

Rozważasz podjęcie mediacji i zastanawiasz się ile cię to będzie kosztowało? Kto płaci za mediację i od czego to zależy? W tym artykule wyjaśniam koszt mediacji i co zrobić, kiedy nie masz wystarczających środków. 

Jak jest obliczany koszt mediacji

Mediacja jest stosunkowo niedrogą metodą rozwiązywania sporów w porównaniu z drogą sądową. Mediatorzy pobierają opłatę w postaci stawki godzinowej. Stawki mediatorów wahają się średnio między 120 a 140 funtów za osobę za godzinę. W dniu publikacji tego artykułu (30/10/2022) pobieram 130 funtów za godzinę za osobę. Tradycyjnie mediatorzy, w tym ja, nie pobierają dodatkowych opłat za przygotowanie dokumentów mediacyjnych i przygotowanie się do mediacji. Koszt twojej mediacji będzie zależał od ilości sesji potrzebnych dla osiągnięcia ugody.

Dla porównania, rozwód z elementem podziału majątku prowadzony przez prawnika i rozpatrywany przez sąd kosztuje od 20 tyś. funtów plus VAT wzwyż. Angielscy prawnicy, tak jak mediatorzy, pobierają stawki godzinowe w wysokości 126 – 512 funtów plus VAT za godzinę. Stawki zależą od poziomu kwalifikacji i lat doświadczenia prawnika oraz lokalizacji kancelarii – stawki w Londynie są wyższe niż poza Londynem.

stawki godzinowe prawników i mediatorów w UK

Co jest wliczone w koszt mediacji

W koszt prowadzonej przeze mnie mediacji rodzinnej, poza spotkaniami mediacyjnymi wliczone są również:

 • czas potrzebny mi na przygotowanie się do sesji mediacyjnej, np. przejrzenie notatek z poprzednich sesji
 • zapoznanie się z podanymi przez ciebie informacjami o stanie finansowym twojej rodziny
 • zorganizowanie mediacji z udziałem dziecka (ale jej koszt nie jest wliczony)
 • udzielenie ci informacji o dostępnym dla ciebie wsparciu, np. psychologicznym lub prawnym
 • złożenie wniosku o rządowy bon mediacyjny
 • sporządzenie dokumentów mediacyjnych
 • wysyłanie maili, korespondencji listownej i rozmowy telefoniczne

Większość mediatorów w UK, tak jak ja, wlicza powyższe czynności w koszt mediacji.

Co nie jest wliczone w koszt mediacji

Dodatkowo pobieram, jak wszyscy mediatorzy, opłaty za wydanie dokumentów sądowych związanych z mediacją. Dokumenty te są wymagane przez sąd i muszą być podpisane przez mediatora. Opłaty te wynoszą około 120 funtów za dokument.

Koszt mediacji zależy od mediatora

Ile kosztuje usługa mediatora

Niektórzy angielscy prawnicy (solicitors i barristers) są również mediatorami. Ich stawki za mediację są z reguły wyższe i zaczynają się od około 140 funtów + VAT za godzinę za osobę.

Czasami pobierają oni opłaty godzinowe za inne czynności, które u mnie i innych mediatorów wliczone są w koszt mediacji.

Mediacja rodzinna nie jest forum do udzielania porad prawnych, niezależnie czy mediator jest również prawnikiem czy nie. Jeśli decydujesz się na wybór prawnika-mediatora musisz pamiętać, że ewentualna porada prawna będzie ci udzielona w osobnym czasie, przez innego prawnika (aby uniknąć konfliktu interesów) i za osobną stawkę.

Informacje o tym gdzie i jak zasięgnąć porady prawnej czy innej profesjonalnej porady, np. w zakresie doradztwa finansowego są udzielane przez mediatorów podczas sesji mediacyjnej. Mediator jest bezstronny, więc nie może ani udzielać porad prawnych ani sugerować ci wyboru konkretnej kancelarii czy biura doradztwa finansowego. Zamiast tego skieruje cię do źródeł informacji i list profesjonalnych firm. W żargonie mediatorskim nazywamy to signposting, czyli dawaniem drogowskazów. Wybór zawsze należy do ciebie.

?W UK nie ma prawnie określonego sposobu pobierania opłat za mediację. Niektórzy mediatorzy również obliczają opłaty za czynność, a niektórzy prawnicy-mediatorzy pobierają niższe opłaty, podobne do moich. Takich prawników-mediatorów znajdziesz głównie w mniejszych miastach, gdzie działa kilku mediatorów i konkurencja wyrównuje cenę.

Zanim zdecydujesz o wyborze mediatora sprawdź dokładnie stawkę godzinową i co ona pokrywa.

? Sprawdź również czy dany mediator jest członkiem Family Mediation Council, gdyż tylko ci mediatorzy mogą wydawać dokumenty dla sądu. Sąd odrzuci dokumenty przygotowane przez nieuprawnionego mediatora.

Koszt mediacji w praktyce

Zobaczmy jak to wygląda na przykładzie. Poniższy koszt jest obliczony dla jednej osoby, druga osoba zapłaci tyle samo. Przykłady obliczone są na podstawie następujących stawek godzinowych: 135,00 funtów dla mediatora i 140,00 funtów + VAT dla prawnika-mediatora, pracującego w kancelarii poza Londynem.

Scenariusz: Paulina i Mike rozstali się dwa lata temu. Mają jedno dziecko, 4-letnią Olivię. Olivia mieszka z Pauliną, ale 2 dni w tygodniu spędza u Mika. Mike chce zajmować się córką tyle samo czasu co Paulina. Między Pauliną i Mikiem nie ma poważnego konfliktu, ale po tym jak Mike zażądał równego podziału opieki (i postraszył Paulinę sądem) ich stosunki trochę się popsuły. Nie mogli dojść do porozumienia jak podzielić między siebie dni, aby podział jak najlepiej służył ich córeczce, dlatego postanowili spróbować mediacji. Zawarli oni ugodę w ciągu dwóch sesji mediacyjnych.

Koszt ustalenia sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem w drodze mediacji (bez ustalania alimentów)
Opłata mediacyjna all inclusive od osoby za godzinę
Joanna, mediatorka pracująca na własny rachunek. Joanna nie jest płatniczką VAT i stosuje tradycyjny sposób obliczania opłaty mediacyjnej, czyli all inclusiveSarah, prawniczka-mediatorka pracująca w kancelarii prawnej płacącej VAT. Kancelaria Sary stosuje tradycyjny sposób obliczania opłaty mediacyjnej, czyli all inclusive
Spotkanie lub czynnośćStawka w funtachSpotkanie lub czynnośćStawka w funtach
Indywidualne spotkanie MIAM 45-60 min.95,00Indywidualne spotkanie MIAM 45-60 min.175,00 + VAT = 210,00
Pierwsze 2-godzinne spotkanie mediacyjne135,00Pierwsze 2-godzinne spotkanie mediacyjne2 x 140,00 = 280,00 + VAT = 336,00
Drugie 2-godzinne spotkanie mediacyjne135,00Drugie 2-godzinne spotkanie mediacyjne2 x 140,00 = 280,00 + VAT = 336,00
Przygotowanie ugody*0,00Przygotowanie ugody*0,00
Czas mediatora na przygotowanie się na spotkania – analiza sprawy0,00Czas mediatora na przygotowanie się na spotkania – analiza sprawy0,00
Razem365,00 Razem882,00
* Ta sprawa nie wymaga przygotowania ujawnienia finansowego, które również byłoby wliczone w koszt mediacji.

Kto ponosi koszt mediacji – ja, czy eks?

Kto pokrywa koszty mediacyjne – ja czy mój były partner/ka? Jest to częste pytanie pojawiające się w związku z opłatami. Ostatecznie to zależy od was. Większość osób płaci swoją część, ale możecie uzgodnić, że jedna osoba zapłaci w całości.

Będziesz mnie musiał/a poinformować o tym, kto ponosi odpowiedzialność za koszty, ponieważ informacja o tej odpowiedzialności zostanie wpisana w umowę mediacyjną, którą ze mną podpiszesz.

Family Mediation Voucher Scheme – jednorazowy bon w wysokości 500 funtów

Brytyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości zachęca do mediacji w sprawach rodzinnych. W marcu 2021 roku uruchomiony został program bonów dla mediacji rodzinnych (Family Mediation Voucher Scheme). Jest to pomoc rządowa przeznaczona dla rodzin płacących osobiście za mediację. Państwo nie pokrywa całości mediacji, ale jej część do wysokości 500 funtów.

Bon w wysokości 500 funtów wydawany jest w danej sprawie i rodzina może ubiegać się tylko o jeden bon w czasie trwania tego programu.

Otrzymanie bonu nie jest zależne od twoich dochodów, ale od rodzaju sprawy. Mediacja musi dotyczyć sporu lub wniosku do sądu dotyczącego dziecka. Dzieje się tak chociażby w przypadku wniosku o ustalenie sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem (Child Arrangement Order) lub wydania nakazu w sprawie konkretnych kwestii dotyczących dziecka, np. do jakiej szkoły będzie dziecko uczęszczało lub z kim spędzi święta czy wakacje.

Co możesz zrobić, gdy koszt mediacji jest zbyt wysoki

Jakie koszty mediacji pokrywa legal aid

Jeżeli nie stać cię na wynajęcie mediatora możesz ubiegać się o pokrycie kosztów mediacji przez Legal Aid czyli przez agencję rządową zapewniającą bezpłatną pomoc prawną. Legal Aid zawiera kontrakty z kancelariami prawnymi i mediacyjnymi – są to duże organizacje mogące obsługiwać wielu klientów na danym terenie. Finansowanie przez Legal Aid jest dostępne dla osób o niskich dochodach.

Osobiście nie przyjmuję klientów korzystających z Legal Aid.

Osoby, które otrzymują tzw. passported benefits czyli jeden z poniższych zasiłków automatycznie kwalifikują się do darmowej mediacji:

 • Income Support
 • Job Seeker’s Allowance
 • Employment and Support Allowance
 • Guaranteed Pension Credit
 • Universal Credit

Jeśli nie pobierasz zasiłków wybrana przez ciebie organizacja przeprowadzi kalkulację twojego dochodu. Wstępnie możesz to zrobić sam/a.

W październiku 2022 r., tj. kiedy publikuję ten artykuł, bezpłatna pomoc prawna przyznawana jest rodzinom, których dochód ze wszystkich źródeł nie przekracza 2657 funtów brutto na miesiąc lub 31,884 funtów brutto na rok (powiększony o 222 funtów na dziecko za każde piąte i kolejne dziecko na utrzymaniu).

Nawet jeśli twoje dochody są niskie zostaniesz automatycznie zdyskwalifikowany/a, jeżeli posiadasz oszczędności w wysokości co najmniej 8 tyś. funtów.

Lista organizacji współpracujących z Legal Aid dostępna jest na tej stronie. Wystarczy wpisać kod pocztowy lub miejscowość w górne okienko, aby wyświetliły się lokalne organizacje.

Jeśli zakwalifikujesz się do darmowej mediacji Legal Aid pokryje wszystkie koszty mediacji, w tym wstępnego spotkania MIAM oraz pierwszego spotkania mediacyjnego dla eks, nawet jeśli on/a nie kwalifikuje się do bezpłatnej mediacji.

Mediacja rodzinna opłacana przez Legal Aid obejmuje wszystkie elementy spraw rodzinnych, czyli pieniądze, nieruchomości i opiekę nad dziećmi.

Dwa sposoby na pokrycie kosztu mediacji

W zależności od dochodów i oszczędności rodziny rachunek za mediację płaci klient osobiście lub przejmowany jest on przez Legal Aid, czyli państwo. Poniższe zestawienie analizuje oba przypadki.

Mediacja prywatnaMediacja przez Legal Aid
Klient płaci osobiście.

Pomoc rządowa:
Bon 500 funtów (family mediation voucher scheme): w sprawach dotyczących dziecka, niezależnie od dochodu, rodzina otrzymuje jednorazową zapomogę rządową na mediację w wysokości 500 funtów.*
Organizacja rządowa Legal Aid płaci za mediację.

Rodzaje spraw rodzinnych: pieniądze, nieruchomości i opieka nad dziećmi.

Warunki kwalifikujące:*
1.       Passported benefits:
·      Income Support
·      Job Seeker’s Allowance
·      Employment and Support Allowance
·      Guaranteed Pension Credit
·      Universal Credit
2.       Niski dochód: 2657 funtów brutto na miesiąc lub 31,884 funtów brutto na rok.

Warunek dyskwalifikujący:*
Rodzina lub osoba posiada co najmniej 8 tyś. funtów oszczędności.
*stan prawny 10/2022

Glossaries

Barrister – prawnik zazwyczaj wynajmowany przez innych prawników (solicitors), choć może również przyjmować zlecenia od klientów prywatnych. Barrister reprezentuje sprawy w sądzie w imieniu zarówno klienta jak i jego kancelarii prawnej. Jest specjalistą doskonale znającym prawo oraz sztukę oratorską.

Family Mediation Voucher Scheme – program bonów w wysokości do 500 funtów wydawanych przez brytyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości (MoJ); są one wkładem w koszty mediacji rodzinnych.

Konflikt interesów – w kontekście mediacji oznacza, że mediator nie może udzielać porad prawnych, ponieważ jest bezstronny. Udzielanie porady oznacza dbanie o interesy strony co jest sprzeczne z byciem bezstronnym.

Legal Aid – rządowa pomoc finansowa na pokrycie kosztów obsługi prawnej, mediacji rodzinnych i reprezentacji w sądzie lub trybunale. Legal aid jest przeznaczony dla osób i rodzin o niskich dochodach.

Opłata all inclusive – w kontekście mediacji oznacza, że klient płaci tylko za czas spotkań z mediatorem.

Opłata od czynności – w kontekście mediacji oznacza, że klient płaci za czas spotkań oraz za czynności mediatora poza spotkaniami, np. czas analizy sprawy, czas przygotowywania dokumentów.

Signposting – w kontekście mediacji oznacza udzielanie klientowi informacji, jak znaleźć profesjonalne usługi, np. doradztwa finansowego.

Solicitor – prawnik o dowolnej specjalizacji, np. prawo rodzinne, nieruchomości lub prawo spadkowe. Solicitor może reprezentować klientów w niektórych sądach, np. w sądzie rodzinnym. Jeśli solicitor nie ma prawa reprezentacji w danym sądzie, zleca ją innemu prawnikowi, którego zawód nosi angielską nazwę barrister.

Masz pytania o kosztach? Zapraszam do kontaktu.

Podziel się wiedzą
Polska Mediatorka
Polska Mediatorka