Polityka prywatności

Ostatnia zmiana: 16 maja 2022 r.

Wstęp

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do przedsiębiorcy indywidualnego Joanny Tłoczek, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Polska Mediatorka.

Jestem zobowiązana do ochrony danych osobowych poprzez korzystanie z nich w sposób zgodny z prawem i zapewnienie ich ochrony przy użyciu zabezpieczeń technicznych, administracyjnych i fizycznych.

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia jakie dane osobowe są zbierane, do czego wykorzystywane oraz

komu udzielane.

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia również prawa klientów oraz wskazuje do kogo należy się zwracać z pytaniami.

Definicje

„Ja”, czyli Polska Mediatorka z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

„Ty”, czyli mój klient – osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzam co najmniej w jednym celu wskazanym w polityce prywatności.

„Przepisy dotyczące ochrony danych” oznacza RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

„Przetwarzanie” oznacza wszelkie operacje wykonywane na informacjach o Tobie, w tym zbieranie, zapisywanie, organizowanie, przechowywanie, zmienianie, korzystanie, przenoszenie, niszczenie lub udostępnianie.

Tematy

 1. Administrator danych osobowych
 2. Z kim się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych
 3. Informacje posiadane na Twój temat
 4. Jak uzyskuję Twoje dane osobowe
 5. Bezpieczeństwo Twoich danych
 6. W jakich celach przetwarza Twoje dane osobowe
 7. zamówienia
  1. newsletter
  2. komentarze
  3. obsługa korespondencji
  4. obowiązki podatkowe i księgowe
  5. archiwum
 8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
 9. Odbiorcy Twoich danych osobowych
 10. Przesyłanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
 11. Pliki cookies (ciasteczka)
 12. Po co używam ciasteczek
 13. Jak możesz zarządzać ciasteczkami
 14. Marketing
 15. Zmiany w polityce prywatności
 16. Dane kontaktowe

Administrator danych osobowych

Administratorem i przetwarzającym Twoich danych osobowych jest Joanna Tloczek prowadząca działalność gospodarczą jako przedsiębiorca indywidualny pod nazwą Polska Mediatorka z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

Z kim się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się bezpośrednio ze mną: joanna@polskamediatorka.com.

Informacje posiadane na Twój temat

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

W zależności od rodzaju udzielanej usługi przetwarzam następujące informacje na Twój temat:

 1. imię i nazwisko, płeć, wiek i datę urodzenia
 2. informacje kontaktowe, takie jak: adres, e-mail i numer telefonu
 3. miejsce zamieszkania
 4. styl życia (np. Twoje hobby)
 5. okoliczności rodzinne (na przykład twój stan cywilny i osoby pozostające na utrzymaniu)
 6. szczegóły dotyczące zatrudnienia i edukacji (np. organizacja, dla której pracujesz, stanowisko i szczegóły dotyczące wykształcenia)
 7. informacje finansowe i podatkowe (np. Twoje dochody, inwestycje i miejsce zamieszkania dla celów podatkowych)
 8. wpisy lub wiadomości na blogach, forach, platformach lub aplikacjach w mediach społecznościowych, którymi zarządzam (w tym z osobami trzecimi)
 9. Adres IP, typ i język przeglądarki, czas dostępu
 10. informacje we wszelkich składanych przez Ciebie skargach
 11. szczegóły dotyczące sposobu korzystania z moich usług
 12. materiały z kamer przemysłowych i inne informacje zbierane podczas dostępu do mojej siedziby
 13. szczegóły dotyczące sposobu, w jaki chcesz z nami utrzymywać kontakt oraz inne podobne informacje istotne dla świadczonej usługi.

Gromadzone przeze mnie dane osobowe mogą również obejmować dane szczególnie chronione, obejmujące:

 1. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe, etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe
 2. przynależność do związków zawodowych
 3. dane genetyczne, dane biometryczne przetwarzane jedynie w celu identyfikacji osoby
 4. dane dotyczące zdrowia
 5. dane dotyczące płci lub orientacji seksualnej danej osoby.

Powyższe dane osobowe to dane osobowe wrażliwe i z tego względu podlegają szczególnym warunkom przetwarzania.

Jak uzyskuję Twoje dane osobowe

Większość danych przekazujesz mi bezpośrednio. Gromadzę dane i przetwarzam je, gdy:

 1. dokonujesz rejestracji online lub składasz zamówienie na moje usługi
 2. dobrowolnie wypełniasz ankietę klienta lub przekazujesz informacje zwrotne przez e-mail
 3. przeglądasz moją stronę internetową – używam do tego plików cookies (ciasteczek).

Bezpieczeństwo Twoich danych

Stosuję szereg środków, aby zapewnić bezpieczeństwo, dokładność i aktualność danych osobowych. Obejmują one między innymi:

 1. informowanie podwykonawców o moich zobowiązaniach w zakresie ochrony prywatności przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. kontrole administracyjne i techniczne mające na celu ograniczenie dostępu do danych osobowych do poziomu „niezbędnej wiedzy”
 3. technologiczne środki bezpieczeństwa, w tym zapory sieciowe, ochrona przy użyciu haseł i oprogramowanie antywirusowe
 4. fizyczne środki bezpieczeństwa, takie jak zamknięte pomieszczenia oraz kamery zewnętrzne i wewnętrzne z czujnikiem ruchu.

Przesyłanie danych przez internet (w tym przez e-mail) nigdy nie jest całkowicie bezpieczne. Stosując powyższe środki ochrony danych osobowych, nie mogę zagwarantować zupełnego bezpieczeństwa danych przesyłanych do mnie lub przeze mnie.

W jakich celach przetwarzam Twoje dane osobowe

Lista celów z przyporządkowaną podstawą prawną:

 1. obsługa zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 2. wysyłka newslettera – art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 3. obsługa komentarzy – art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 4. obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 5. realizacja obowiązków podatkowych i księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 6. tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności udzielenia odpowiedzi na roszczenie prawne, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również w celu identyfikacji klienta powracającego – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Prawo dostępu – masz prawo zażądać kopii Twoich danych osobowych. Mogę obciążyć Cię opłatą administracyjną za tę usługę.
 2. Prawo do poprawienia danych – masz prawo zażądać sprostowania Twoich danych oraz poprosić o uzupełnienie informacji.
 3. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – masz prawo zażądać usunięcia Twoich danych osobowych, co zostanie dokonane zgodnie z obowiązującym prawem.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, co zostanie spełnione zgodnie z obowiązującym prawem.
 5. Prawo do sprzeciwu – masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, co zostanie uwzględnione zgodnie z zgodnie z obowiązującym prawem.
 6. Prawo do przenoszenia danych – masz prawo zażądać przekazania danych, które zebrałam do innej organizacji, lub bezpośrednio do Ciebie, co zostanie uwzględnione zgodnie z obowiązującym prawem. Mogę obciążyć Cię opłatą administracyjną i kosztami związanymi z przesłaniem fizycznych dokumentów.
 7. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli stwierdzisz, że przetwarzam dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Information Commissioner’s Office (ICO).

Jeśli skontaktujesz się ze mną w sprawie powyższych praw udzielę Ci odpowiedzi w ciągu miesiąca. Jeśli chciałbyś skorzystać z któregoś z tych praw proszę o e-mail: joanna@polskamediatorka.com.

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Moi zewnętrzni usługodawcy również biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Są to:

 1. hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze
 2. dostawca systemu mailingowego, w którym przechowywane są Twoje dane, jeżeli jesteś subskrybentem newslettera
 3. dostawca programu do zarządzania biurem, w którym przechowuję Twoje dane w celu usprawnienia procesu obsługi klienta oraz w celach archiwalnych
 4. dostawca systemu do fakturowania, w którym przechowywane są Twoje dane w celu wystawienia faktury
 5. biuro rachunkowe, które przetwarza Twoje dane widoczne na fakturach
 6. podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do danych jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe
 7. pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań
  wymaga takiego dostępu.

Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędu skarbowego (HMRC) w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku rozliczenia podatkowego.

Również w wypadku mojego prawnego obowiązku udostepnienia informacji Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, w szczególności policja, sądy lub prokuratura.

Przesyłanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Twoje dane znajdujące się w moim posiadaniu mogą zostać przekazane do innych krajów, między innymi krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym:

 1. gdzie prowadzę działalność,
 2. które są związane z Twoją działalnością,
 3. z którymi regularnie i wzajemnie przekazujesz informacje,
 4. gdzie moi zewnętrzni usługodawcy prowadzą swoją działalność.

W tych krajach mogą obowiązywać mniej rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. W przypadku przekazywania Twoich danych osobowych poza EOG zarówno ja jak i moi podwykonawcy współpracujemy wyłącznie z podmiotami spełniającymi standardy ochrony danych wymagane w EOG.

Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane poza EOG, gdy:

 1. transfer odbywa się do kraju uznanego przez Komisję Europejską za zapewniający odpowiednią ochronę Twoich danych osobowych
 2. wyraziłeś zgodę na przekazanie.

Udostępniam osobom trzecim nieosobowe, anonimowe i zagregowane informacje dla takich celów jak analiza danych, badania rynku i działania promocyjne.

Pliki cookies (ciasteczka)

Pliki cookies to pliki tekstowe umieszczane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu połączonym z internetem w celu gromadzenia standardowych informacji o Twoim logowaniu i zachowaniu w internecie. Kiedy odwiedzasz moją stronę internetową, zbieram informacje o Twoim logowaniu automatycznie poprzez ciasteczka lub podobną technologię.

Dlaczego korzystam z ciasteczek

Wykorzystuję pliki cookie po to, aby poprawić jakość korzystania z mojej strony internetowej, w tym:

 1. zatrzymanie Cię na dłużej na stronie
 2. zrozumienie sposobu korzystania z mojej strony

Jak możesz zarządzać ciasteczkami

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby nie akceptowała plików cookie, czyli ciasteczek. Może to jednak spowodować wyłączenie na twoich urządzeniach niektórych funkcji na mojej stronie internetowej.

Marketing

W celach marketingowych chętnie podzielę się z Tobą informacjami o mich usługach, wpisami na moim blogu i w moich mediach społecznościowych.

Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych a następnie zmienisz zdanie możesz ją wycofać w późniejszym terminie.

Zmiany w polityce prywatności

Moja polityka prywatności jest monitorowana na bieżąco. Wszelkie aktualizacje są zamieszczane na stronie Polska Mediatorka. Ostatnia aktualizacja niniejszej polityki prywatności miała miejsce w dniu 16 maja 2022 r.

Dane kontaktowe

Jeśli masz pytania dotyczące naszej polityki prywatności, Twoich danych w moim posiadaniu lub chciałabyś/chciałbyś skorzystać z praw do ochrony danych osobowych proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny:

Napisz: joanna@polskamediatorka.com

Zadzwoń: +44 (0) 787 210 7777

Podziel się wiedzą