Mediacja LGBTQ+

Prawo angielskie czyli to, które obowiązuje w Anglii i Walii traktuje jednakowo pary heteroseksualne i pary tej samej płci.

W Anglii i Walii małżeństwa pomiędzy osobami tej samej płci są zgodne z prawem. Zostały one wprowadzone ustawą z 2013 r. o małżeństwie (osób tej samej płci) (Marriage (Same Sex Couples) 2013).

Pary tej samej płci mogą mieć dzieci korzystając z surogacji lub nasienia dawcy, a czasami mają dzieci z poprzednich związków. Pary te mogą się również zdecydować na adopcję lub stworzenie rodziny zastępczej. Wszystkie te opcje są zgodne z prawem angielskim.

Co więcej, Kościół Anglikański w Walii uznaje małżeństwa tej samej płci i od 1 października 2021 r. odprawia specjalną liturgię, podczas której małżeństwo między osobami tej samej płci jest błogosławione.

Dlaczego skorzystać z mediacji z moją pomocą

Możesz skorzystać z mediacji jeśli jesteś w związku małżeńskim, partnerskim lub nieformalnym.

Podczas mediacji pomogę wam zidentyfikować problemy i zebrać informacje potrzebne do podjęcia decyzji o przyszłości dzieci i majątku.

Stworzę dla was bezpieczną przestrzeń do szczerej rozmowy i uzgodnienia uczciwego i praktycznego planu na przyszłość. Opracujemy go krok po kroku, abyście oboje w pełni rozumieli podejmowane decyzje. Będzie on tak skonstruowany, aby zapewniał bezpieczną przyszłość wam i waszym dzieciom.

Możecie zadecydować o przyszłości własnej i dzieci bez interwencji sądu. Co więcej, wasze ustalenia mogą być lepsze niż nakazy sądu. Sędzia nie zna indywidualnych potrzeb waszych dzieci ani szerszej sytuacji rodzinnej i musi trzymać się wytycznych, ale wy możecie kierować się sercem, troską i wzajemnym szacunkiem.

Jeśli wasza sytuacja finansowa jest skomplikowana lub posiadacie znaczny majątek przed podjęciem decyzji finansowych poproszę was o zasięgnięcie porady doradcy finansowego.

Po zakończeniu mediacji sporządzę pisemne porozumienie stron, czyli waszą ugodę. Możecie zasięgnąć opinii prawnej w sprawie osiągniętej ugody.

Ugodę tę możecie złożyć w sądzie w celu przekształcenia jej w ugodę sądową.

Korzyści, jakie daje mediacja

  • dyskrecja
  • elastyczność ustaleń, np. ustalenie prawa do kontaktu z dzieckiem osoby, która nie ma praw rodzicielskich, ale którą dziecko traktuje jak rodzica
  • szybkość procesu
  • świadome podejmowanie decyzji o przyszłości własnej i dzieci
  • uczciwy podział majątku
  • zabezpieczenie się przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi w przyszłości
  • niski koszt w porównaniu z drogą sądową
Podziel się wiedzą