Zakończenie związku nieformalnego (konkubinatu)

Wiele par tworzy trwałe związki bez zawierania małżeństwa lub rejestrowania związku partnerskiego. Tacy partnerzy często mają wspólne dzieci, majątek i wspólne starają się o utrzymanie rodziny.

Są to zarówno pary heteroseksualne, jak i pary tej samej płci.

Pamiętaj, że jeśli jesteś w związku nieformalnym prawo nie zapewnia ci takiej samej ochrony jak małżonkom. Na przykład nie tworzycie wspólnego majątku poprzez wspólne utrzymywanie rodziny. Często oznacza to, że partner który nie figuruje w akcie własności domu rodzinnego nie ma prawa do udziału w jego wartości. Może to prowadzić do trudności mieszkaniowych lub bezdomności jednego z was a nawet waszych dzieci.

Kiedy warto skorzystać z mediacji z moją pomocą

Żadne rozstanie nie jest łatwe, nawet to kiedy decyzję podjęliście wspólnie. Jeśli jednak dodatkowo istnieje między wami poważny konflikt uniemożliwiający wam spokojną rozmowę możecie skorzystać z mediacji.

Podczas mediacji pomogę wam zidentyfikować problemy i zebrać informacje potrzebne do podjęcia decyzji o przyszłości dzieci i majątku.

Stworzę dla was bezpieczną przestrzeń do szczerej rozmowy i uzgodnienia uczciwego i praktycznego planu na przyszłość. Opracujemy go krok po kroku, aby podejmowane decyzje były dla was w pełni zrozumiałe. Będzie on tak skonstruowany, by zapewniał bezpieczną przyszłość wam i dzieciom.

Jeśli wasza sytuacja finansowa jest skomplikowana lub posiadacie znaczny majątek przed podjęciem decyzji finansowych poproszę was o zasięgnięcie porady doradcy finansowego.

Po zakończeniu mediacji sporządzę pisemne porozumienie stron, czyli ugodę. Będzie ona indywidualnie dopasowana do waszej sytuacji. W ugodzie zawrę sprawy najbardziej istotne z waszego punktu widzenia.

Przed jej podpisaniem będziecie mogli zasięgnąć opinii prawnej.

Korzyści, jakie daje mediacja

  • elastyczność ustaleń, np. ustalenie prawa do kontaktu z dzieckiem osoby, która nie ma praw rodzicielskich, ale którą dziecko traktuje jak rodzica
  • świadome podejmowanie decyzji o przyszłości własnej i dzieci
  • uczciwy podział majątku
  • zabezpieczenie się przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi w przyszłości
Podziel się wiedzą