Umowa kohabitacyjna

Planujesz zamieszkać z kimś, kogo kochasz, a może już razem mieszkacie lub urodziło się wam dziecko i planujecie wspólną przyszłość? Nie wierzysz w instytucję małżeństwa i inne biurokratyczne ingerencje w wasz związek, ale mocno stąpasz po ziemi?

Umowa kohabitacyjna jest dokumentem prawnym zawieranym między parami, które mieszkają razem, ale nie są małżeństwem. Może ona określać ustalenia dotyczące finansów, nieruchomości i dzieci podczas wspólnego życia oraz w przypadku rozstania, choroby i śmierci.

Umowę tę możecie zawrzeć w dowolnym momencie – przed lub w trakcie wspólnego mieszkania. Pomogę wam w ustaleniu umowy kohabitacyjnej w taki sposób, aby była ona prawnie wiążąca.

Umowy kohabitacyjne mogą być również zawierane pomiędzy osobami, które nie są w związku romantycznym, na przykład między rodzeństwem mieszkającym w jednym domu.

Dlaczego warto zawrzeć umowę kohabitacyjną

Głównym powodem, dla którego warto zawrzeć umowę kohabitacyjną jest to, że pozostawanie w trwałym związku, wspólne dzieci i wspólne mieszkanie nie dają wam automatycznie takich praw jak małżonkom.

Jest ona szczególnie przydatna w sytuacji, gdy jedno z was poważnie zachoruje, umrze lub gdy się rozstaniecie, gdyż chroni ona prawa wasze, dzieci i innych członków rodziny.

Przykładowe ustalenia, które mogą być zawarte w umowie kohabitacyjnej:

  • udział w majątku partnera, szczególne w domu czy innej nieruchomości
  • prawo do funduszu emerytalnego partnera
  • prawa najbliższej rodziny na wypadek nagłej choroby
  • podział rachunków i innych obowiązków podczas wspólnego zamieszkania
  • informacja o testamentach

Dlaczego warto skorzystać z mediacji z moją pomocą

Rozmowy o sprawach majątkowych i przyszłości dzieci nie są łatwe. Mogą one prowadzić do nieporozumień lub zgodzenia się przez jedną ze stron na niekorzystne warunki, aby uniknąć konfliktu lub z obawy przed zerwaniem.

Podczas mediacji wspólnie przyjrzycie się sprawom dzieci i rodziny oraz kwestiom majątkowym, takim jak:

  • nieruchomości
  • inwestycje
  • emerytura
  • oszczędności

W tym celu poproszę was o wcześniejsze przygotowanie odpowiednich dokumentów.

Jeśli wasza sytuacja finansowa jest skomplikowana lub posiadacie znaczny majątek możecie skorzystać z niezależnej porady doradcy finansowego.

Przed podpisaniem umowy możecie również zasięgnąć porady prawnej, aby upewnić się, że chroni ona interesy obu stron i prawidłowo odzwierciedla wasze ustalenia.

W przyszłości możecie zmienić warunki umowy, na przykład gdy urodzi się wam dziecko, wspólnie kupicie nieruchomość lub postanowicie zamieszkać za granicą.

Podziel się wiedzą