Spotkanie informacyjne MIAM

MIAM jest indywidualnym spotkaniem informacyjnym przed rozpoczęciem mediacji rodzinnych w Anglii i Walii.

MIAM (mediation information and assessment meeting) jest indywidualnym spotkaniem informacyjnym przed rozpoczęciem mediacji i jest ono obowiązkowe w sprawach rodzinnych w Anglii i Walii.

MIAM zostało stworzone po to, aby strony mogły dowiedzieć się o procesie i zaletach mediacji. Wzięcie udziału w MIAM nie oznacza, że każda sprawa rodzinna trafia do mediacji.

Obowiązek odbycia MIAM

Obowiązek odbycia przedmediacyjnego spotkania informacyjnego istnieje w UK od 2014 roku. Wprowadzony on został Ustawą o dzieciach i rodzinach z 2014 r. (Children and Families Act 2014).

Zgodnie z prawem musisz w nim wziąć udział w następujących przypadkach:

 • Występujesz o nakaz sądowy
 • Składasz wniosek do sądu na formularzu Form C100 dotyczący opieki nad dzieckiem
 • Składasz wniosek do sądu na formularzu Form A dotyczący spraw finansowych
 • Chcesz zaprosić drugą stronę do mediacji
 • Obie strony chcą zawrzeć ugodę w drodze mediacji

Przebieg MIAM

Spotkanie to trwa 45-60 minut. Jest ono poufne, czyli powierzone mi informacje nie będą przeze mnie wykorzystywane podczas przyszłych spotkań mediacyjnych – będę się zachowywała tak, jakbym o nich nie wiedziała.

W zależności od twojego miejsca zamieszkania spotkanie to możemy odbyć osobiście lub online. Spotkania online odbywają się przez Skype, Zoom lub Teams.

Podczas MIAM wyjaśnię następujące kwestie:

 • Czym jest mediacja rodzinna i jakie są inne formy pozasądowego rozwiązywania sporów rodzinnych
 • Korzyści mediacji w porównaniu z drogą sądową
 • Przewidywany koszt mediacji w twojej sprawie
 • Czy twoja sprawa nadaje się do mediacji lub innej pozasądowej formy rozwiązywania sporów
 • Jeśli macie dziecko wyjaśnię ci, co to jest mediacja z udziałem dziecka i poproszę cię o rozważenie tej opcji. Więcej na ten temat dowiesz się z tego artykułu.

Odpowiem także na twoje pytania dotyczące mediacji.

Podczas MIAM zapytam o twoją obecną sytuację rodzinną, finansową i plany na przyszłość. Z tego powodu zachęcam cię do zastanowienia się nad tym, jak wyobrażasz sobie przyszłość swoją i dzieci oraz układy z eks po zakończeniu sprawy. Możesz też przygotować listę pytań do mnie – jestem pewna, że będzie ich wiele.

Dalsze kroki

 • Jeśli zdecydujesz, że chcesz spróbować mediacji wówczas zaproszę drugą stronę na indywidualne spotkanie MIAM.
 • Jeśli po uzyskaniu informacji o mediacji zdecydujesz, że nie chcesz mediować wydam ci zaświadczenie o odbyciu MIAM.
 • W sytuacji, gdy udzielone mi informacje wskażą, że twoja sprawa nie kwalifikuje się do mediacji, również wydam ci zaświadczenie o odbyciu MIAM.

Zaświadczenie o odbyciu MIAM wydawane jest na specjalnym formularzu sądowym i jest ono ważne przez cztery miesiące od dnia wydania. Załączysz je do pozwu lub wniosku do sądu.

Podziel się wiedzą