Rozwód i rozwiązanie związku partnerskiego

Małżeństwo i inne formalne związki w UK

W UK pary małżeńskie i pary w związkach partnerskich (civil partnerships) są traktowane przez prawo bardzo podobnie. Związki partnerskie wprowadzone zostały ustawą z 2004 r. o związkach partnerskich (Civil Partnership Act 2004). Powstają one z chwilą, kiedy para zarejestruje swój związek (konkubinat). W ten sposób para zyskuje ochronę prawną bardzo podobną do ochrony prawnej przysługującej małżonkom.

Prawo angielskie czyli to, które obowiązuje w Anglii i Walii traktuje jednakowo pary heteroseksualne i pary tej samej płci.

W Anglii i Walii małżeństwa pomiędzy osobami tej samej płci są zgodne z prawem. Zostały one wprowadzone ustawą z 2013 r. o małżeństwie (osób tej samej płci) (Marriage (Same Sex Couples) 2013).

Pary tej samej płci mogą mieć dzieci korzystając z surogacji lub nasienia dawcy, a czasami mają dzieci z poprzednich związków. Pary te mogą się również zdecydować na adopcję lub stworzenie rodziny zastępczej. Wszystkie te opcje są zgodne z prawem.

Mediacje przy rozwodzie i zakończeniu związku partnerskiego

Niezależnie od rodzaju formalnego związku, który chcesz opuścić możesz skorzystać z mediacji.

Podczas mediacji pomogę wam zidentyfikować problemy i zebrać informacje potrzebne do podjęcia decyzji o przyszłości dzieci i majątku.

Stworzę dla was bezpieczną przestrzeń do szczerej rozmowy i uzgodnienia uczciwego i praktycznego planu na przyszłość. Opracujemy go krok po kroku, abyście oboje w pełni rozumieli podejmowane decyzje. Będzie on tak skonstruowany, aby zapewniał bezpieczną przyszłość wam i waszym dzieciom.

Możecie zadecydować o przyszłości własnej i dzieci bez interwencji sądu. Co więce,j wasze ustalenia mogą być lepsze niż nakazy sądu. Sędzia nie zna indywidualnych potrzeb waszych dzieci, ani szerszej sytuacji rodzinnej i musi trzymać się wytycznych, ale wy możecie kierować się sercem, troską i wzajemnym szacunkiem.

Jeśli wasza sytuacja finansowa jest skomplikowana lub posiadacie znaczny majątek przed podjęciem decyzji finansowych poproszę was o zasięgnięcie porady doradcy finansowego.

Po zakończeniu mediacji sporządzę pisemne porozumienie stron, czyli waszą ugodę. Możecie zasięgnąć opinii prawnej w sprawie osiągniętej ugody.

Ugodę tę możecie złożyć w sądzie w celu przekształcenia jej w ugodę sądową.

Korzyści, jakie daje mediacja

  • dyskrecja
  • elastyczność ustaleń
  • szybkość procesu
  • świadome podejmowanie decyzji o przyszłości własnej i dzieci
  • niski koszt w porównaniu z drogą sądową

Podziel się wiedzą